Motorbike
 
 
Privacy
  

Mototravel.nl vindt het absoluut belangrijk om de door U verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Mototravel.nl conformeert zich daarom aan de Wet PersoonsRegistratie.

 

Indien U op vrijwillige basis gevraagd wordt om persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het kader van een  route of een aankoop, zal expliciet aangegeven worden waarvoor deze zullen worden gebruikt. 

 

Mototravel.nl zal de door U verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke actie betrokken zijn, tenzij U hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

 

Voor statistische doeleinden worden bezoekers statistieken van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoek aantallen en bezoek frequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De identiteit van de bezoeker blijft onbekend. Het huidige beleid is dat deze gegevens niet gekoppeld worden aan door U verstrekte persoonsgegevens.